Define İşaretleri

Gönderen

Define işaretleri, ermeni işaretleri, çözülmüş define işaretleri, kare oymalar, yuvarlak oymalar, haç işaretleri, üçgen işareti aslan işareti, ok işareti,koltuk taşı, ayak işareti, çarık işareti v.b bir çok işaretin çözümünü sizlere burada kısaca sunuyoruz.

Yuvarlak Oymalar

yuvarlak oymaSunu Çukurları yani yuvarlak oymalar mezarları temsil etmektedir ve mezarları çok fazla uzakta değildir definecilikte çokça karşılaşılan define işaretlerindendir yön ve mesafe tespiti için yardımcı işaretlerden faydalanmak gerekir. %90 lık bölümünde mezarı 20 metreyi geçmemiştir.

 

 

Kare Oymalar

kare oyma

Kare oymalar definecilikte sıkça karşılaşılan define işaretlerindendir bunlarda mezarı temsil etmektedir yatay ve dikey olarak bulunurlar yerde zeminde olanlar girişin zeminden olduğunu dikey olanlar ise duvar hattı kaya boyunca düz bir girişin olduğunu betimlerler erkek mezarlarıdır. Yardımcı işaret varsa ona göre değerlendirilmelidirler.

  

Dikdörtgen Oymalar

dikdortgen oyma

Kare oymalar gibi dikdörtgen oymalarda çoğunlukla mezar işaretidir bayan mezarlarını ele verir yatay ve dikey olarak bulunurlar yerde yani yatay zeminde bulunanların girişleri zeminde dikey düz kaya duvar settinde olanlarda o sette girişin olduğunu betimlerler yine yardımcı işaretlerden destek alınmalıdır.

 

 

 

V İşareti

V İşaretiV işareti yardımcı işaretlerdendir define işaretleri arasında yön ve mesafe verirler açık ağzı yönünde yön eğer uzun kolu varsa uzunluk fazlalığı boyunca ölçülüp gidilmelidir herhangi bir son nokta işareti aranmalıdır herhangi bir işarete rastlanmazsa aykırı yer yada boşluk tespiti yapılmalıdır.

 

 

 

 

Üçgen İşareti

üçgen işaretiÜçgen işareti kapalı alanı temsil etmektedir oyma yada kabartma olması çözümünü değiştirmez eş kenar üçgen ise muhakkak yanında yardımcı işaret vardır yoksa olduğu yeri iyi inceleyin eğer üçgende uzun kenar var ise dar alan açısı yönü vermektedir kısa kenarı ölçerek ilerleyiniz.

 

 

 

Haç İşareti

çatallı haç işareti Define işaretleri arasında en çok karşılaşılan Haç işareti bir çok şeyi temsil edebilir mezar, kilise, mezarlık alan, kutsal mekan, gömü gibi gömü için olanların boyutları küçüktür 7-10 cm aralığı yada daha ufak çözümü için uzun kenar var ise o yönde ilerlenmeli, çatallı haç ise uzun kenarın V yönü açık ağzı tarafında ilerlenmeli çoklu haçlar mezarlık alanı yada toplu mezarı betimler aile putları maksimum girişe 10 metreyi geçmezler.

  

X İşareti

definede çarpı işareti X işareti son nokta denilsede çoğu aslında haç işaretidir yada sahtedir bu işareti eşkiyaların kullanıldığı söylenmektedir bulunduğu alanda farklı işaret ve çeşitli araştırmalar yapılması gerekir.

 

 

 

 

Delikli Taş

definede delikli taş Delikli taşın uygun tarafından dürbünden bakar gibi bakın tam olarak nereyi gösteriyorsa oraya gidip incelemede bulunun bazen bir kayayı bazen bir taş öbeğini bazense ufak bir tümseği gösterir bu noktayı iyi tesbit ettikten sonra orada iyi bir incelemede bulunun.

 

 

 

 

Ok İşareti

ok işareti Ok işareti yön ve mesafe verir mezarlık alan, kilise v.b yerlere yada hazırlanmış define işaretlerine sizi yönlendirir ok istikametinin tersi yönünde hareket edilir ok doğrusu ölçülür ve ters yönünde ilerlenir eğer bir ucu uzunsa bu ölçülerek o kadar mesafe boyunca ilerlenir.

 

 

 

 

Koltuk Taşı

koltuk taşı Koltuk taşında çözüm için oraya mutlaka oturun ve gördüğünüz noktayı iyi tesbit edin kol dayama yerlerinden biri yoksa yine oturup pozisyonunuzu alın olmayan tarafta ne var dikkat çekici inceleyin aradığınız şey tespit ettiğiniz noktadadır. Ayrıca koltuk taşınıda bir metal dedektör ile tarayın müjde yeri olabilir.

 

 

 

Ayak İzi İşareti

ayak izi işareti Definecilikte define işaretleri olarak bilinen ayak izi mezarları, kutsal yerlere gidişi, genel evi yada gömü noktasını betimler iki ayak ve tek ayak olmak üzere genelde karşımıza çıkar eksik parmakları olup olmadığı kontrol edilmeli yardımcı işaretler dahilinde çözüme ulaşılmalıdır.

 

 

 

Çarık İşareti

definede çarık işareti Çarık işareti genel olarak kapalı mağara türü yerleri gösterir yakın noktadaki mağaralar incelenmeli çevrede farklı işaretler aranmalı kesme blok kaya üzerinde ise çarık işareti ozaman o kaya tabanında bir miktar para bulunabilir bu nedenle iyi incelenmesi gerekir.

 

 

 

 

Balık İşareti

definede balık işareti Balık işaretinin olduğu yerde mutlaka su bulunur çözümü için balığın gözlerinin baktığı yön veya yer ayrıca kuruk kısmı çok önemlidir değerli gömü işaretlerindendir kuyu ve çeşme kenarlarında kayadaki balık işareti mutlak gömü işaretidir süsleme işaretler ile karıştırılmamalıdır.

 

 

 

 

Kalp İşareti

kalp işareti Sevdiğim define işaretlerindendir Kalp işareti suyun akış yönünde sol tarafta olur mezarı yada tuzağı simgeler mezar olarak kadın mezarıdır yakın noktalarda mezar harici gizlenmiş bir miktar kasası olur. kalp işareti tekse uç noktası mezarı verir yanında işaret varsa ona göre çözümleme yapılmalıdır.

 

 

 

 

Nal İşaretleri

nal işareti Nal işareti üzerinde çivi işareti olması gerekir bazıları eski dönemde nalbantları temsil eder bir diğeri ise gömüyü gömüsü oldukça değerlidir fakat işaretin bulunduğu yerde değildir bu nedenle bölgeyi ince eleyip sıkı dokuyun sonuca götürecek işareti tespit edin.

 

 

 

 

 

 

Terazi İşareti

define terazi işareti Terazi işareti ender ama değerli define işaretlerindendir tüccar gömüsünü tasvir eder terazinin ağır tarafı yönünde yüklü mal hafif tarafında ise bir miktar para bulunur o yönde ilerlenip gerekli işaret tespit edilmelidir zor gömüdür.

 

 

 

 

Yılan İşareti

çöreklenmiş yılan işareti Yılan işareti gömüyü temsil eder parça parça olabilir bu gömü mezar için yapılan yılan işaretide değerlidir mezar tespit edilmesi gerekir yılanın pozisyonu ve yardımcı işaretlerinin çözümü sizi sonuca götürecektir.

 

 

 

 

El İşareti

el işareti El işareti define işaretleri arasında az rastlanan anlam olarak yeminli gömüyü tasvir eden bir işarettir fakat her işaret yeminli gömü demek değildir el işaretinin bulunduğu çevreyi araştırın son nokta işaretini bulun.

 

 

Domuz İşareti

domuz işaretiDefine işaretleri arasında Domuz işareti oldukça değerli parayı temsil eder işçiliği zordur çoğunlukla mahzenlerde çıkar parası tek domuz yada yavrulu domuz olmak üzere farklı işaretler mevcuttur işarete göre çözüm farklıdır yavrulu domuz işaretlerinde yavrular önem taşır.

 

 

 

 

Zincir İşareti

zincir işareti Zincir işareti genel olarak mağaraları verir çözümü için zincir halkaları sayılır zincirin açık halka yönünde her bir halka 1 adım veya 5 adım olarak hesaplanarak ilerlenir vardığınız yerde tesbit gerekir.
Kartal İşareti

kartal Kartal işareti sarp kayalıklarda ve kale yakınlarında bulunur çoğunlukla komutan asker mezarlarıdır. Anıt olarak yapılıp ceset olmayan mezar olabileceği gibi cesetlide olabilir değerlidir bir askerin tüm envanteri içerisindedir kayalardan oluşan mezardır işçilik zordur.

 

 

 

 

Aslan İşareti

aslan heykeli Define işaretleri içerisinde aslan işareti oldukça kıymetlidir kral mezarlarını temsil eder yüksek ihtimal kaya oda mezarıdır işaretten çok uzakta değildir mezar oldukça zorlu ve tehlikelidir aslan işareti mezara koruyucu anlamı taşır bu nedenle girişe oldukça yakındırlar.

 

 

 

 

Çiçek İşareti

definede çiçek işareti Çiçek işareti bayan mezarı yada mezarlık alanı temsil eder orta derece değerli mezardır papatyalar roma dönemine ait mezarları temsil eder çevrede son nokta işaretini bulmanız gerekir eğer eksik yaprak varsa o zaman o eksik yaprağı bulun orası son noktadır.

 

 

 

Akrep İşareti

definede akrep Define işaretleri arasında Akrep işareti nadir ama kaliteli işaretlerdendir kraliçe mezarı olarak bilinir 2 ayrı yerde parası vardır mutlak tuzaklıdır parası işaretin hemen yakınlarında oldukça zor ulaşacak bir noktada diğer yarısı ise biraz daha uzak noktadadır. Parası zehirlidir çıplak elle dokunmamak gerekir.

 

 

 

Kağlumbağa İşareti

definede kaplumbağa işareti Kaplumbağa her medeniyetin kullandığı mezar işaretidir bilgeliği temsil eder kuyruklu ise su kaplumbağası kuyruksuz ise kara kaplumbağasıdır 10 metre etrafı düzgünce araştırılır baktığı gittiği yön araştırılarak mezarı tesbit edilir. bazen yumurta şeklinde topraktan kaya yumruları çıkarsa horasandır her birinin içerisinde bir altın vardır.

 

 

 

Koç İşareti

definede koç Koç işareti genel olarak romalılara aittir yönetici statüsündeki kişiler içindir yakınlarda yığma varsa mezar oradadır 50-100 metre mesafedeki kayalık alanlarda oda mezar içerisinde olabileceği gibi lahit mezarda olabilir zaman harcayıp iyi incelenerek bölge yer tesbiti yapılabilir.

 

 

 

Deve İşareti

Deve işareti Deve işareti define işaretleri içerisinde oldukça değerli bir işarettir iki hörgüçlü ve tek hörgüçlü olmasının yanı sıra bulunduğu pozisyon size çözümde yardımcı olacaktır kervancı gömülerinin yanı sıra eşkiya gömüleride olabilir bu işaret deve sürüsü, tek deve çobanlı deve, deveyi çeken eşek gibi bir çok tasvirde yapılabilir bazen uzak noktayı bazen yakın noktayı verir paralı işaretlerdendir.Değirmen Taşı

değirmen taşları Değirmen taşı ermeniler ve eşkiyalar tarafından gömü olarak kullanılmıştır toprak altından çıkan değirmen taşında kaldırılarak altında kazı işlemine devam edilmeli zeminin üstünde ise su akarı boyunca değirmen kalıntıları arayarak orada incelemelerde bulunulmalıdır.

 

 

 

Halka İşareti

daire işareti Halka işareti yada daire işareti büyük ebattadır genel olarak son nokta işaretidir giriş altında yada yan tarafındadır bununla birlikte kapatılmış kuyuların üzerindede olabilir yine son noktadır. Define işaretleri arasında çözümü en kolayıdır diyebiliriz.

 

 

 

 

Balta İşareti

define balta Balta işareti iki şekilde bulunur savaş baltası ve oduncu baltası savaş baltasını çift taraflı oluşundan anlarsınız eşkiya gömüsüdür kayalık alanlarda, mağaralarda ve mahzenlerde saklı gömü demektir oduncu baltası ise çevredeki yaşlı bir ağaçta saklı para demektir buda ermeni işaretidir.

 

 

 

Definede Merdivenler

merdivenler define Definecilikte merdivenler bir yere çıkmak için değilse mezarları verir basamaklarına dikkat edilmeli dedektör ile yoklanmalıdır mezarı oldukça yakındadır bazen o kayada bazen hemen bitişiğinde topraktadır o bölgeden ayrılmadan tespit yapılmalıdır.

 

 

 

 

Güneş İşareti

güneş işareti Güneş işareti kraliyet ailesi için yapılan işaretlerdendir tam güneş işareti yakın bölgeyi yarım güneş işareti ise uzak bölgeyi betimler yarım güneş için güneşin ilk ışıklarının vurduğu tepedeki alanda inceleme yapılmalı tam güneş ise ışıkların sıklığına göre yakın bölgede değerlendirmede bulunulmalıdır.

 

Göz İşareti

göz işareti Göz işareti son nokta işaretlerindendir kirpikli ve kirpiksiz olabilir kirpiksiz için baktığı yerdeki farklılık aranılan noktadır mağara olabilir, kaya olabilir yada bir tümsek olabilir eğer kirpikli ise kirpik adedince baktığı yönde adımlanır.

 

 

 

 

Geyik Karaca İşareti

geyik işareti1 Geyik işareti dağların zirveye yakın kayalık alanlarında, karaca işareti ise akarsu ve göletlere yakın noktalarda yada ormanların düzlüklerinde karşılaşılır. geyik işaretinin orada zirveye giden patika yol takip edilerek oralarda son nokta işareti aranır. karaca işareti ise genelde bayan mezarını temsil eder mezar işarete maksimum 100 metre uzaklıkta olur alanı inceleyip son nokta işaretini tespit etmelisiniz.

 

 

 

At İşareti

at işareti At define işareti tek başına ise bulunduğu noktadan pek uzakta değildir aranan şey atın baktığı yer veya kuyruğunun gösterdiği yer tespit edilip incelenmelidir.Farklı şekillerdeki at figürleride duruma göre değerlendirilir çözümlenmesi gerekir.

 

 

 

 

Tavuk ve CivCiv İşareti

tavuk ve civciv isareti Tavuk ve civciv işareti ermeni işaretlerindendir gömüsü güzeldir ve parçalanmış halde olabilir civcivlerin ve anne tavuğun pozisyonuna göre çözüm yapılarak gömüye ulaşılır.

 

 

 

 

Tabanca İşareti

definede tabanca işareti Tabanca işareti yakın dönem define işaretlerindendir tabancanın namlusu gidilecek yönü gösterir maksimum 30 metrede gömüye ulaşabilirsiniz tabancadan mermi çıkmışsa mermi adetince para bölünmüş demektir gömü topraktadır.

 

 

 

Dirgen İşareti

definede-dirgen-isareti Dirgen işareti osmanlı dönemine aittir bulunduğu yer yakınında harman yeri varsa orası incelenmeli yakın noktada kaya ini tümsekler ve mağaralar incelenmelidir ufak çaplı gömü işaretidir mezarı vermez.

 

 

 

 

U Harfi İşareti

definede-u-isareti U işareti genelde mağaraları verir açık ağzı yukarı bakıyorsa giriş üst noktada, aşağı bakıyorsa giriş zeminde alt noktadadır sağa yada sola bakıyorsa baktığı yönde mağara yada belirli farklılıklardadır incelemeyi o noktaya kaydırmanız gerekir.

 

 

 

 

Define işaretleri konusunda sizlere burada sitemizde yayınladığımız işaretler hakkında bilgi verdim buradaki tüm işaretlerin define işaretleri kategorisinde uzun anlatımlı çözümleri mevcuttur bu sizlere kısa bir fihrist niteliğinde olsun diye paylaştım daha ayrıntılı şekilde bu işaretleri sitemizde bulabilirsiniz.

 

13 Yorumlar

 1. Duvarda 1 adet kare oyma ne anlama geliyor bu define işaretleri arasında değerli bir işaretmidir uğraşmalımıyım sizce

  • Falcon says:

   kare oyma mezar olduğunu söyler ama işaretin değeri bulunduğu yer ve işçilik kalitesine göre değişir sitemizde kare işaretinin çözümü var oradan çözüm yollarını inceleyerek bir fikir edinebilirsiniz.

   • Benim arazide iki tane oyma var biri yuvarlak bi karpuz büyüklüğünde diğeride 2 mt çaprazında dikdörtgen oyuk var sizce bu ne anlama geliyor yardımcı olabilirmisiniz birde küçük yine kayanın üstünde deniz taşı resmi çizmişler bunlar nedir acaba.
    ???

 2. falcon usta define işaretleri konusunda yardıma ihtiyacım var size nasıl ulaşabilirim acaba bana yardımcı olurmusunuz

  • Falcon says:

   Elinizde işarete ait kaliteli görüntüler ve yeterli bilgileri sunarsanız iletişim bölümümüzdeki mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

 3. bende kama işretİ VAR BAşka işaretler mevcut ama ne anlama geldiğini bilmiyorum

 4. Abı işaret çok bulunduğum yerde gömü var cikaranlar var ama ben nereyi kazacagimi bilmiyorum bana ulasirsan fotoğraf atarım

 5. Hüseyin says:

  Defineden anlayan bana ulaşsın bi zahmet elimde çok önemli resim ler var

 6. bizim evin bahçesinde eski bir kuyu var ev eski ermeni evi ben küçükken babam kapatmış üstünü düşmeyelim diye acaba birşeyler olabilirmi yardımcı olabilirmisiniz acaba ne yapmalıyım

  • Her ermeni evi bahçesindeki kuyuda birşey olacak değil ama incelemede bulunun iz emare varmı bakın babanızdan kuyunun kapatılmadan önceki durumu ile ilgili bilgiler edinin evin farklı yerlerinde işaret v.s bulunup bulunmadığını sorun

 7. Orhan Seyit says:

  Sağolasın ustam bir çok define işaretleri hakkında aydınlatıcı bilgi yazmışsın fakat tuzaklar hakkında bir bilgi vermemişsin o konudada yazını bekliyoruz.

 8. Bizim elimizde bir yılan işareti var tam olarak nasıl çözebilirim ustam yardımcı olabilirmisin acaba.

 9. Merhaba arkadaşlar elimde sağlam işaretler var bana yardımcı olabilecek biri var mı ….

Yorum yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

Güvenlik kodu * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.